Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Решење о додели субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години.

Поводом Kонкурса за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години, који је трајао од 30. марта до 21. априла 2021. године, пристигло је 59 предлога пројеката. Комисија за спровођење Конкурса за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији  у 2021. години извршила је оцену испуњености услова за учешће предлагача и констатовано је да је 53 предлога пројекта испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Решењем о додели субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2021. години одабрана су 33 привредна субјекта за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије. Додељено је 11 субвенција привредним субјектима за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима и 22 субвенције привредним субјектима за промоцију производа и услуга традиционалних заната. Укупан износ субвенција је 8.000.000,00 динара.