Информатор

Особе за приступ информацијама од јавног значаја, осим за информације које се настале у раду или у вези са радом из делокруга Сектора тржишне инспекције и Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу
Вера Средњи и Катарина Јанковић

тел:011/3615-953;
011/3621-883;
opstiposlovi@mtt.gov.rs
 

 
Особе за приступ информацијама од јавног значаја,  које се односе на информације настале у раду или у вези са радом  из делокруга  Сектора тржишне инспекције

 

СНЕЖАНА СТАНОЈЕВИЋ (мејл: snezana.stanojevic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/2602-938) И ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ (мејл: predrag.perunicic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/3611-182), државни службеници, у седишту Сектора тржишне инспекције

 

Особе за приступ информацијама од јавног значаја,  који се односе на информације настале у раду или у вези са радом  из делокруга  Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

 

ЈАСМИНА РОСКИЋ (мејл: jasmina.roskic@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/2642-115) И ЈЕЛЕНА ДРЕЊАНИН (мејл: jelena.drenjanin@mtt.gov.rs; контакт телефон: 011/3619-753), државни службеници Сектора за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу