Међународни правни акти

1. Закони о потврђивању:

2. Закључци

3. Остали међународни правни акти: