Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије