Јавне набавке

Јавни позив JН О - 10/2021  -  Сервисирање службених возила  (по партијама)

Јавни позив JН О - 11/2021 -Сервисирање службених возила  за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив JН О - 13/2021 - – Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавни позив JН О - 6/2021  -  Набавка лиценци за спфтвере за претрагу интернета Maltego xl, Maltego social link и Mozenda.

Јавни позив JН О - 7/2021  -  Набавка дизел горива

Јавни позив JН О - 9/2021  -  Сервисирање службених возила код овлашћеног сервисера по партијамa

Јавни позив ЈН О – 1/2021 – Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације на територији РС

Јавни позив ЈН О – 2/2021 – Набавка мултифункционалног подног штампача

Јавни позив ЈН О – 3/2021 – Организација конференција и других догађаја

Јавни позив ЈН О – 4/2021 – Набавке опреме у сврху унапређења информационо комуникационе инфраструктуре у образовању науци и култури

Јавни позив ЈН О – 5/2021 – Набавка лиценци за ГИС софтвер

Јавни позив ЈН О – 8/2021 – Набавка квалификованих електронских потписа и читача за потребе Сектора туристичке инспекције и Секретаријата