ICT PSP

Програм за подршку спровођења закона и стратегија у области информационо – комуникационих технологија (ICT Policy Support Programme – ICT PSP) посебни програм Европске уније и један је од три посебна програма Оквирног програма за конкурентност и иновативност (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), који траје од 2007. до 2013. године.

ICT PSP је усмерен на подстицање ефикасног коришћења информационо-комуникационих технологија од стране грађана, јавног сектора, државне администрације и привредних субјеката. Основни циљ Програма је подстицање иновација и конкурентности кроз широку примену ИКТ-а у привредном и јавном сектору. Примена ИКТ-а у индустрији, малим и средњим предузећима резултира креирањем нових производа и услуга, док примена ИКТ-а у државној администрацији резултира ефикаснијом и квалитетнијом администрацијом, како за привреду тако и за грађане.

Република Србија је приступила Програму 23. октобра 2009. године, када је потписан Меморандум о сагласности за приступање Програму. У име Владе Републике Србије, Меморандум је потписала Јасна Матић, Министарка за телекомуникације и информационо друштво, а испред Европске комисије Вивијен Рединг, тадашња Комесарка за информационо друштво и медије. Потписивањем Меморандума, Република Србија је постала пуноправни члан Програма од 2010. године, што значи да ће сва заинтересована и релевантна правна лица из Републике Србије, моћи, под потпуно истим условима као земље чланице ЕУ, да учествују у Програму и подносе предлоге пројеката.

Оквирни програм за конкурентност и иновативности (CIP) и ICT PSP, као један од посебних програма, усмерени су пре свега на јачање малих и средњих предузећа, тако да је њихово учешће посебно охрабрено. Циљ ICT PSP је да подржи и допуни националне, регионалне и европске иницијативе за MSP. Такође, у Програму могу да учествују и јавне институције и остале организације и компаније које се својим областима рада уклапају у теме и циљеве радних програма ICT PSP .

Основни стратешки документ на основу кога су дефинисане теме и циљеви ICT PSP је и 2010 – Европско информационо друштво за раст и запошљавање. Овај документ промовише развој отворене, иновативне и конкурентне дигиталне економије и наглашава значај ИКТ као кључног услова подстицања иновација, али и главног покретача за креирање инклузивног друштва и побољшање квалитета живота.

Циљеви

1. Стимулисање иновација и конкурентности кроз употебу ИКТ
2. Развој одрживог, конкурентног, иновативног и инклузивног информационог друштва
3. Широка употреба ИКТ и дигиталних садржаја од стране грађана, јавне администрације и привредног сектора.

Циљеви Програма се остварују кроз доделу средстава најбољим пројектима, који се подносе на основу расписаних позива за предлоге пројеката. Шта се очекује од предлога пројеката, теме, циљеви, начини финасирања, суме и врсте пројеката су јасно дефинисани у радним програмима за одређену календарску годину.

Које врсте пројеката и активности могу да буду суфинасирани кроз ICT PSP:
• пилот пројекти
• размена најбоље праксе и креирање тематских мрежа;
• анализа политика, њихов развој и усклађивање с другим земљама учесницама;
• промоција, комуникација и ширење информација о циљевима Програма;
• пројекти од заједничког интереса: набавке на основу техничких спецификација разрађених у сарадњи са земљама чланицама ЕУ.

Укупан буџет ICT PSP програма за период од 2007. до 2013. године износи 728 милиона евра. Предлоге пројеката подносе пројектни конзорцијуми, што значи учешће неколико партнерских организација из неколико земаља у једном пројекту.

Додатни материјал: Презентација о програму ICT PSP