Дигитализација

Дигитално емитовање ТВ програма представља нови начин преноса и пријема телевизијског сигнала, који се обавља у целом свету.