Кабинет министра

Шеф кабинета министра

Добрина Ђуковић

 

Саветник за односе са јавношћу

Теодора Миљковић