Koнтакти министарства

Влада Републике Србије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ВАУЧЕРИМА 011/2606-521 и 011/2606-576

Кабинет министра

 

kabinet@mtt.gov.rs
Париска 7, 11000 Београд

 

Служба за односе са јавношћу

 

тел. 011/ 20-20-070
тел. 011/ 20-20-060
teodora.miljkovic@mtt.gov.rs
emilija.radibratovic@mtt.gov.rs

 

Секретаријат министарства

 

тел. 011/ 361-65-36 локал:1639
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор за билатералну економску сарадњу

 

тел. 011/2642-119, 011/3613-404 локал -1136
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор спољну политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу

 

тел. 011/2624-114
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције

 

тел. 011/ 362-2113
trgovina@mtt.gov.rs
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор за заштиту потрошача

 

тел. 011/3616-623, 011/363-1786 локал -1786
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор тржишне инспекције

 

тел. 011/ 3614-334, 011/3628-800
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Сектор за туризам

 

тел. 011/3122-855

 

Сектор туристичке инспекције

 

тел. 011/3139-676
Омладинских Бригада 1, 11070 Београд

 

Сектор за електронске комуникације и поштански

саобраћај

тел. 011/ 20-20-077
Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација:
011/ 20-20-077
Инспекција за електронске комуникације:
20-20-100
Одељење за поштански саобраћај:
011/20-20-083
Инспекција за поштански саобраћај:
011/20-20-093 факс 011/ 20-20-066
Париска 7, 11000 Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs

 

Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

 

тел. 011/ 20-20-256
факс 011/ 20-20-066
Париска 7, 11000 Београд
telekomunikacije@mtt.gov.rs

 

Сектор за нормативне,управне послове и послове европскух интеграција

 

тел. 011/363-1515 локал -1515
Немањина 22-26, 11000 Београд

 

Група за интерну ревизију

 

тел. 011/334-3331
Омладинских бригада 1, 11070 Београд