ЈН архива

2020

Јавни позив ЈН О – 42/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 41/2020 – Организација јавног додгађаја из области заштите потрошача у циљу подизања свести

Јавни позив за јавну набавке услуге ЈН О 40/2020 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 39/2020 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 38/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Јавни позив за јавну набавке добара ЈН О 37/2020 – Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за информационо друштво и информациону безбедност

Јавни позив за јавну набавку ЈН О - 36/2020 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту “Подршка развоју е-управе“ са резервни деловима

Јавни позив за отворени поступак јавне набавке ЈН О 34/2020 – Услуга одвозења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Јавни позив за јавну набавку услуге – одржавање софтвера НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције (ЈН О-35/2020)

Jавнa набавка ЈН О 4/2020 - Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање министарства

Jавнa набавка ЈН О 32/2020 - Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету

Jавнa набавка ЈН О 33/2020 - Одржавање софтвера NEPRO+

Jавнa набавка ЈН МВ 29/2020 - Набавка клима уређаја (покретних и уградних) са услугом монтаже нових и демонтаже постојећих клима

Jавнa набавка ЈН МВ 31/2020 - Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Jавнa набавка ЈН МВ 30/2020 - Набавка ауто гума за службена возила са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Jавнa набавка ЈН МВ 10/2020 - Услуга одржавања инфраструктуре (дижел агрегат, INROW јединице и UPS уређају) у сервер сали Министарства

Jавнa набавка ЈН O 28/2020 - Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а

Jавнa набавка ЈН П 27/2020 - Услуга одржавања NexTBIZ софтвера

Jавнa набавка ЈН МВ 26/2020 - Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Jавнa набавка ЈН П 24/2020 - Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја (по партијама)

Jавнa набавка ЈН О 25/2020 - јавнa набавкa радова - Израда са постављањем туристичке сабраћајне сигнализације на територији општина

Jавнa набавка ЈН О 5/2020 - Набавка лиценци за ГИС софтвер

Jавнa набавка ЈН O - 15/2020- Сервисирање службених возила за сектор тржишне инспекције (по партија)

Jавнa набавка ЈН O - 22/2020 - Сервисирање и одржавање службених возила код овлашћеног сервисера (по партијама)

Jавнa набавка ЈН МВ - 23/2020 - Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Jавнa набавка ЈН O - 21/2020 - Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

Jавнa набавка ЈН МВ - 19/2020 - Услуге превођења за потребе министартсва

Jавнa набавка ЈН МВ - 20/2020 - Услуге одржавање софтвера INES+

Jавнa набавка ЈН O - 18/2020 - Израда ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја

Jавнa набавка ЈН O - 17/2020 - Набавка авио карата и хотелскох смештаја по партијама

Jавнa набавка ЈН O - 8/2020 - Набавка комуникационе опреме за рачунарске кабинете у школама

Jавнa набавка ЈН МВ 9/2020 - Превоз делегација за потребе Министарства

Jавна набавка ЈН O 13/2020 – Набавка авио карата и хотелског смештаја за потребе међународне изложбе EXPO DUBAI 2020

Jавна набавка ЈН МВ 12/2020 – Услуге штампања и пратеће услуге

Јавна набавка ЈН МВ 2/2020 - Израда Саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке

Jавна набавка ЈН O 3/2020 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туризма и Секретаријата

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 11/2020 – Набавка израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2020 – Услуга израда дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за

2019

Jавна набавка ЈН O 49/2019 – Организација конференција и других догађаја

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 53/2019 – Услуге штампања и пратеће услуге

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 52/2019 – Набавка зимских ауто гума за новоприбављена службена возила

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 44/2019 – Услуга одвожења и одлагања отпада на депонију у складу са еколошким прописима

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 43/2019 – Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 33/2019 – Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације

Jавна набавка мале вредности ЈН О 38/2019 – Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 48/2019 – Набавка квалификованих сертификата за електронски потпис

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 45/2019 – Набавка лиценци за ГИС сифтвер

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 47/2019 – Осигурање службених возила

Jавна набавка мале вредности ЈН МВ 40/2019 – Текуће поправке и одржавање система за климатизацију зграде у улици Париска бр. 7

Jавна набавка ЈН O 46/2019 – Системска подршка ради обезбеђивања функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за реализацију

Jавна набавка ЈН O 42/2019 – Обележавање дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 41/2019 – Превоз чланова делегације Републике Србије у Будимпешту ради учешча на Х редовном заседању

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 7/2019 – Набавка батеријских модула на УПС-у у згради у улици Париска 7

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 39/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Jавна набавка услуга 37/2019 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту „Подршка развоју е-управе“ са резервним деловима

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 36/2019 – Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не ду преко централизоване УЗЗПРО набавке

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 34/2019 – Едукација МСП сектора у трговини

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 32/2019 – Набавка радне одеће за потребе туристичке инспекције

Jавна набавка мале вредности - ЈН МВ 31/2019 – Услуге организовања семинара за Сектор туристичке инспекције

Jавну набавку добра - ЈН O 35/2019 – Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на Интернету

Jавну набавку добра - ЈН МВ 30/2019 – Израда елабората међународне туристичке бициклистичке руте

ЕуроВело 11 на територији Републике Србије

Јавну набавку добра - ЈН МВ 29/2019 – Међународна промоција наступа Репупублике Србије за потребе на кинеском међународном сајму инвестиција

Jавну набавку добра - ЈН О 28/2019 – Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера

Jавну набавку добра - ЈН МВ 27/2019 – Услуге праћења штампаних и електронских медија

Jавну набавку добра - ЈН МВ 25/2019 – Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача

Jавну набавку добра – Истраживање електронске трговине на тржишту Републике Србије ЈН МВ 24/2019

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“ ЈН МВ 26/2019

Jавну набавку П ЈН - 23/2019 - Услуге сервисирања вести и мултимедијалног садржаја по партијама

Партија 1 - Услуге пакета дневног, економског, писаног и интернет сериса вести Новинарске агенције Бета Прес
Партија 2 - Услуге мултимедијалног пакета сервис вести Новинарске агенције Тањуг

Jавну набавку ЈНМВ - 22/2019 - Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника по партијама

Jавну набавку добра – Набавка опреме за школе учеснице ,,ИТ караван 04“ ЈН МВ 21/2019

Јавна набавка ЈН О-21/2019- Израда и постављање туристичке саобраћајне синализације на територији Републике Србије

Јавна набавка ЈН О-13/2019- Стручни надзор над извођењем радова - Повезане школе ФАЗА 2

Јавна набавка ЈН МВ - 16/2019 - Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања

Јавна набавка ЈН О - 12/2019 - Набавка опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у науци, култури и образовању

Јавна набавка ЈН О - 20/2019 - Набавка авио карата и хотелског смештаја по партијама

Јавна набавка ЈН МВ - 19/2019 - Услуге превођења за потребе министратства

Јавна набавка ЈН О - 15/2019 - Сервисирање службених возила

Јавна набавка ЈН МВ 17/2019 - Одржавање софтвера за рад туристичке инспекицје 2017-2019

Јавна набавка ЈН МВ 18/2019 - Услуге израде дизајна о штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално

Јавна набавка ЈН О 8/2019 - услуга стручног надзор на извођењем радова за обнову АМРЕС дата центра

Јавна набавка ЈН О 14/2019 - Стручни надзор на извођењем радова на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Усће - Калемегдан

Јавна набавка ЈН О 11/2019 - Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања- фаза 2

Јавна набавка ЈН -10/2019 - Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу EXPO 2020 Dubai

Јавна набавка ЈН МВ-9/2019 -Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења

Јавна набавка ЈН МВ-6/2019 - Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционално

Јавна набавка ЈН МВ-4/2019 - Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS иређаји) у сервер сали Министарства

Јавна набавка ЈН МВ-3/2019 - Превоз делегација за потребе Министарства

Јавна набавка ЈН O-2/2019 - Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)

Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра

Јавна набавка ЈН МВ-1/2019 - Услуге израде дизајна и штампање ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано

2018

Јавна набавка O-13/2018 - Набавка информационо-комуникационе инфраструктуре - по партијама

Партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже
Партија 2 - Изградња локалних рачунарских мрежа по школама